Αναλύσεις Τροφίμων και Ζωοτροφών

Σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς καθίσταται δεδομένος ο τακτικός έλεγχος ποιότητας των προϊόντων όλων των παραγωγικών μονάδων καθώς και η σωστή αναγραφή των διαθρεπτικών στοιχείων του εκάστοτε προϊόντος.
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις
 • Διαθρεπτική επισήμανση
 • Μέταλλα – Ιχνοστοιχεία
 • Πρόσθετα τροφίμων – Συντηρητικά
 • Μυκοτοξίνες
 • Φυτοφάρμακα
 • Αλλεργιογόνα
 • Επιμολυντές
 • Μελέτη ομοιογένειας
 • Εκτίμηση χρόνου διάρκειας ζωής
 • Οργανοληπτική εξέταση