Εδαφολογικές Αναλύσεις

Πριν την σπορά είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καλλιεργητής την κατάσταση του εδάφους και το σημαντικότερο είναι να προταθεί στον καλλιεργητή η κατάλληλη μορφή και ποσότητα λιπάσματος, κάτι που παρέχει το εργαστήριο μας διαθέτοντας τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνολογίες.
  • Πλήρης εδαφολογική ανάλυση
  • Πλήρης φυλλοδιαγνωστική ανάλυση
  • Αναλύσεις λιπασμάτων
  • Έλεγχος ομοιογένειας λιπασμάτων
  • Συμβουλευτική πρόταση λίπανσης